رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

مدیریت منابع مالی

 

یکی از منابع مهم هر سازمان منابع مالی آن است. گردش جریان پول در هر سازمان همانند گردش خون در رگ های یک کالبد است و مانیتورینگ، کنترل و جهت دادن به این گردش مهیا نمی شود مگر اینکه نکات زیر را در نظر داشته باشیم. داشتن برنامه درست و

 

مدیریت چرخه عمر محصول

کلیه فعالیت هایی که از زمان امکان سنجی تولید یک محصول صورت می گیرد تا زمانی که محصول از بین می رود را چرخه عمر محصول می نامند. این چرخه عملکرد گروه طراحی ، کنترل کیفی اقلامBOMو کنترل کیفی حین فرایند را شامل می شود.

 

مدیریت چرخه عمر محصول

کلیه فعالیت هایی که از زمان امکان سنجی تولید یک محصول صورت می گیرد تا زمانی که محصول از بین می رود را چرخه عمر محصول می نامند. این چرخه عملکرد گروه طراحی ، کنترل کیفی اقلامBOMو کنترل کیفی حین فرایند را شامل می شود. هر سازمان برای تولید محصول جدید بر اساس خواسته مشتری و یا بر اساس پیش بینی بازار شروع به طراحی می نماید و عملیاتی را در این خصوص انجام می دهد که می تواند از تولید نمونه تا تولید انبوه را در بر گیرد . در سیستم های بهینه این عملیات توسط بخش های زیر انجام می گیرد :

 • ثبت پروژه فروش یا بازاریابی
 • ثبت مشخصات مورد نظر مشتری یا بازار
 • استعلام از مهندسی
 • استعلام از برنامه ریزی
 • تعیین مشخصه های فنی و بازرسی های مربوط به آنها
 • تعیین شیوه کنترل کیفی مشخصات مهم محصول و فرایند تولید
 • تهیهاطلاعاتمربوط بهSQA، BOM،OPC، زمان سنجی
 • برنامه تولید
 • کنترل تولید
 • کنترل کیفیت
 • فروش
 • خدمات پس از فروش

مدیریت زنجیره تامین

مجموعه تمام فرایند های واحد هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرایند تحویل محصول مورد تقاضای مشتری دخالت دارند  زنجیره تامین را تشکیل می دهند . 

سیستم های جامع برنامه ریزی منابع سازمان بهینه سه گروه از فرایندها را پوشش داده و سیستم های لازم برای انجام عملیات را  مهیا می سازد . این فرایندها عبارتند از :

چالش های صنعت پخش

 • عدم وجود نرم افزارهای یکپارچه و سیستم های ERP خارجی متناسب با ساختارهای اجرایی و عملیاتی شرکت های پخش ایرانی: 

مدیریت ارتباط با مشتریان

بر اساس استاندارد APQC فرایند های اصلی سازمان از یک تقاضا از طرف مشتری تا تحویل محصول یا خدمات به مشتری را چرخه اصلی در ماموریت سازمان می گویند و کلیه عملیات کسب و کار اعم از ثبت سفارش، کنترل تحویل محصول ، ارائه خدمات پس از فروش و

مدیریت منابع انسانی

یکی از علل مهم پیشرفت هر سازمان بهره گیری بهینه از نیروی منابع انسانی متناسب با نیاز آن سازمان است. در نتیجه ثبت کلیه اطلاعات پرسنل از زمان تقاضای کار تا زمان قطع همکاری ، اعم از آنچه قبل از ورود به سازمان در مورد افراد برای سازمان مهم بوده و

صفحه4 از4
بالا