رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

تمامی صنایع همواره با حجم قابل توجهی از کالاها، تجهیزات و قطعات یدکی سروکار دارند. اتخاذ رویکرد صحیح و استراتژیک به مدیریت کالا، نه تنها منجر به استفاده بهینه از منابع در سطح صنایع می گردد، بلکه باعث تسهیل در تعامل با تامین کنندگان، توزیع کنندگان، بهره برداران و مصرف کنندگان کالا می گردد.

در سیستم های مکانیزه که با توجه به اهداف سازمانی، فعالیت های مربوط به برآورد، تامین، نگهداری و توزیع اقلام مورد نیاز واحدهای تحت پوشش را به عهده دارند، مدیریت کالا امری اجتناب ناپذیراست و این مجموعه فعالیت ها بدون داشتن یک منطق مناسب برای شناسایی، طبقه بندی و تولید اطلاعات فنی اقلام امکان پذیر نیست.

پس از بررسی و پالایش اطلاعات کالا و تصحیح سیستم های طبقه بندی و کدینگ کالا، نتایج زیر محقق می گردد:

 •  سهولت در کد دهی
 •  سرعت بالای کد دهی
 •  وجود اطلاعات مهندسی کالا
 •  جلوگیری از اتلاف اعتبارات سازمانی
 •  جلوگیری از حجیم شدن غیرمنطقی و نامناسب عملیات لجستیک سازمان
 •  امکان رهگیری کالا در دو سطح فنی و تجاری
 •  وجود رابطه منطقی بین فیزیک کالا، اطلاعات کالا و کد کالا
 •  امکان شناسایی کامل تجهیزات و ماشین آلات
 •  جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل تعدادی اقلام
 •  اعمال مدیریت براطلاعات
 •  جلوگیری از اتلاف سرمایه های سازمان و خریدهای غیرضروری و تکراری

شرکت دانش بنیان بهینه ایران با کادری از متخصصین درون سازمانی و شرکای برون سازمانی خود با تکیه بر تجارب ارزشمند این گروه در صنایع مختلف، با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای پیشرفته، آمادگی دارد کالاهای شرکت ها و سازمان ها را شناسایی، طبقه بندی و کد دهی نماید.

از اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد موارد زیر را می توان برشمرد:

 •  طبقه بندی کالا براساس ماموریت سازمان و تنوع کالاهای مورد استفاده
 •  تولید اطلاعات پایه اقلام براساس داده استاندارد برای استفاده و تزریق به سامانه های عملیاتی سازمان مانند تدارکات ، انبار، تجهیزات، مهندسی و مالی
 •  تولید شناسه منحصر به فرد به ازای هم قلم کالای سازمان
 •  تولید کاتالوگ الکترونیکی اقلام به عنوان شناسنامه اطلاعاتی کالا
 •  استاندارد کردن رویه ها و دستورالعمل های مدیریت اطلاعات کالا
 •  استفاده از کارکردهای وجود طبقه بندی اقلام
 •  استفاده از کارکردهای وجود تنوع اقلام
 •  استفاده از کارکردهای وجود الگوی توصیف اقلام ( استاندارد سازی شناخت کالا)
 •  استفاده از کارکردهای وجود استانداردهای نوشتاری عناصر و ارزشهای اقلام
 •  استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات اقلام
 •  استفاده از کارکردهای منحصر بفرد تامین کننده و اطلاعات استاندارد
 •  ایجاد شناسنامه اطلاعاتی با تفکیک ماهیتی موجودیت های کالایی قطعه، غیرقطعه و تجهیزات
 •  تجهیزانبارهای سازمان با بارکد در دوسطح کالای سازمان و کالای تامین کننده
 •  ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای مدیریت بهتر اقلام موجود سازمان
بالا