رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

معرفی ماژول ها:

برنامه ریزی کالاو مدیریت درخواست ها، منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان،خرید داخلی، خرید خارجی، ترخیص، مناقصات، ساخت و خودکفایی، خرید خدمات

معرفی فرآیندها:

درخواست کالا/ خدمات – منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان – خرید و تدارکات – بازرسی و کنترل کیفیت – مدیریت حمل و نقل/ ترخیص – تحویل کالا به متقاضی- تسویه حساب با تامین کننده

ویژگی ها:

 • امکان ثبت سریال و کد رهگیری کلیه کالاها در عملیات انبار
 • کنترل نقطه سفارش، میزان سفارش و زمان تامین مواد و کالا
 • تعیین پارامترهای ارزیابی و امتیاز دهی به تامین کنندگان
 • مدیریت مناقصات (استعلام گیری/ ترک تشریفات)
 • مدیریت پیمان و قراردادها
 • مدیریت کالاهای امانی تکمیل کاری
 • تجمیع اقلام چند درخواست خرید در یک سفارش
 • تفکیک اقلام یک درخواست خرید به چند سفارش
 • سفارشات خارجی براساس قوانین بین المللی (INCOTERMS)
 • مدیریت حمل و رهگیری محموله (خارج و داخل کشور)
 • تعیین وضعیت نهایی کالا برای انبار و خرید
 • تهیه انواع گزارش های تطبیقی و کنترلی عملیات انبار
بالا