رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

صنایع فولاد

صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار بوده و به دلیل گستردگی فعالیت های آن، نیازمند استفاده از نرم افزارهای پیشرفته سازمانی است. نرم افزاری که بتواند کلیه فعالیت های عملیاتی شرکت را تحت پوشش قرارداده و راهکار مناسبی برای مدیریت و برنامه ریزی سازمان در اختیار صاحبان صنعت قرار دهد.
یکی از ویژگیهای بارز صنایع فولاد، روش تولید پیوسته آنهاست که نه تنها نیاز به سیستم های خاص منظوره تامین، تولید و کنترل موجودی را نمایان می سازد، بلکه لزوم بکارگیری سیستم های پیشرفته کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات و برنامه و بودجه را مشخص می کند.
شرکت دانش بنیان بهینه ایران با تکیه برتجارب این شرکت در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) برای صنایع گوناگون و بهره گیری از بهروش های جهانی در این حوزه، و با در نظر گرفتن نیازهای اختصاصی صنعت فولاد بویژه در خصوص فرآیندهای تامین و تولید، اقدام به طراحی نسخه ویژه ای از ERP برای صنایع فولاد کرده است که براساس فرآیندها و روش های اجرایی هر شرکت پیاده سازی می شود.
از دیگر ویژه گی های این راهکار قابلیت چند شرکتی آن است. سیستم به گونه ای استقرار می یابد که عملیات شرکت های گروه به صورت مستقل و برنامه ریزی و بودجه در سطح هلدینگ به صورت تجمیعی تحت پوشش قرار می گیرد.
سایر ماژولهای این ERP  ، از جمله سیستم های مدیریت سرمایه انسانی، سیستم های مدیریت منابع مالی و سیستم های فروش و CRM  تقریبا مشابه سایر صنایع بوده و به صورت یکپارچه با سیستم های تامین و تولید، پیاده سازی و اجرا می شود.

بالا