رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

استقبال فعالان حوزه صنعت کشور از سمینار شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی با ERP   ، این سمینار با همکاری انجمن شرکتهای نرم افزاری (آشنا) و دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت در محل وزارت صمت در تاريخ ١٣٩٨/١٠/٢٤ برگزار شد

مهندس اسماعیل زاده مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت ♦شاهد هستیم که در شرکتها و بنگاهها و بسیاری از آنها از سیستم های جزیره ای استفاده می شود ، سیستم هایی که با یکدیگر ارتباط ندارند و این مسئله بحث عدم رقابت پذیری و ریسک های اقتصادی بالا را به همراه خود دارد که راه حل آنها استفاده از سیستم های مدیریت منابع سازمان یاERP است. وی افزود : به جهت گسترش کاربرد ابزارهای فناوری و نرم افزار با همکاری انجمن شرکتهای نرم افزاری (آشنا)سلسله نشست هایی ترتیب داده ایم .

در سمینار شناسایی و کاهش ریسک های اقتصاد باERP : ♦علی رضا بزرگمهری ، دبیر پنل ،دبیر و نائب رئیس هیات مدیره انجمن آشنا : اگر ما بخواهیم تهدید های اطراف را تبدیل به فرصت کنیم نیاز به ابزارهایی داریم که بتوانیم از طریق آنها تصمیم گیری دقیق ، به لحظه ، بر اساس و مبتنی بر داده های واقعی انجام بدهیم . ♦رویین وثوق، معاونت اجرایی گروه چای دبش : تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری با دور نمای روشن از مسیر راه در استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان منطبق بر الزامات و انتظارات کسب و کار به منظور راهبردی سازمان در شرایط متغیر اقتصادی است. ♦محسن لطیفی،مدیرعامل شرکت بهینه ایران و عضو هیات مدیره انجمن آشنا : تفکر سیستمی نه در سطح مدیریت کلان کشور و نه بعضا شرکتها حاکم نیست ، اگر این تفکر حاکم شود می توان اجزا را بهتر شناسایی کرد و به بهره وری سازمان کمک کرد. ♦محمد افتخارمنش، مدیرفنی شرکت توسعه یکپارچه ایلیا : دیتا مهم ترین موضوع برای هر کسب و کار است.با توجه به داده هایی که هر روز ایجاد می شود نیاز هست جریان اطلاعات با توجه به این داده ها به صورت بهینه کنترل شود.

بالا