رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

معرفی ماژول­ها:

مهندسی محصول، مهندسی کیفیت، مهندسی تولید، امکان سنجی تولید، برنامه  ریزی تولید، کنترل تولید، نگهداری و تعمیرات، مدیریت انبار

معرفی فرآیندها:

برنامه ­ریزی کلان تولید محصول– ثبت مستندات تحقیق و توسعه – تدوین مدارک SQA – مدیریت تولید محصول  -  مدیریت تغییرات – مدیریت کنترل کیفیت محصول

ویژگی­ها:

 • برنامه ­ریزی تولید و تحویل براساس سفارش فروش
 • تعریف BOM و مشخصه ­های فرآیندی کالا و مواد اولیه جایگزین
 • زمان­ سنجی تولید، تولید نمونه و تولید یک روز خط
 • برنامه  کنترلی و تعیین بازرسی­ های مشخصه­ های فنی
 • بررسی توان تولید ماشین آلات و خطوط تولید
 • برنامه ­ریزی تامین مواد، برنامه ­ریزی منابع انسانی و ماشین آلات
 • ثبت نتایج کنترل کیفیت محصول و نیمه ساخته ­ها
 • مدیریت تغییرات مشخصه ­های محصول
 • ردیابی مواد اولیه و محصول در حین تولید
 • برنامه ­ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات
 • تعیین بهای تمام شده مرحله ای براساس گزارش تولید
 • تهیه گزارش­های مدیریتی و متنوع تولید محصول
بالا