رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

مزایای کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌های ساخت
(فازهای برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) که از آن به انقلاب در حال وقوع در صنعت ساخت یاد می‌شود عبارت است از یک نمایش 3 بعدی دیجیتال از ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی یک ساختمان (پروژه) طی چرخه حیات آن. در این بستر ابتدا مدل سه بعدی جامع پروژه با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان تهیه و سپس با غنی کردن مدل حاصل از داده‌های حوزه‌های مختلف پروژه، خروجی‌های مورد نیاز تهیه می‌گردد.
طراحی‌ها از قبیل سازه، معماری و تاسیسات و ایجاد هماهنگی میان این رشته‌ها و در عین حال تغییر در هر یک از بخش‌ها از دیگر کاربردهای این فناوری در فاز طراحی بوده و کمک شایانی در تصمیم گیری در سطوح مدیریت کلان پروژه‌ها را دارد. با تغییر در نقشه‌ها و یا طراحی برحسب تغییر نیازهای پروژه در برخی از مواقع با اعمال تغییر در مدل امکان مشاهده تداخلات و رعایت پیش نیازها وجود دارد. می‌توانیم تغییرات کمیت‌ها را با توسعه‌ی مدل سه بعدی ردیابی کنیم که به مقایسه‌ی گزینه‌های طراحی مختلف کمک می‌کند و داده‌هایی برای ارزیابی هزینه و مونتاژها فراهم می سازد.
موارد زیر بخشی از مزایا و فواید طراحی و ساخت در این پلتفرم است که در ادامه آورده شده است:

 • تبدیل هزاران شیت نقشه‌های اجرایی به یک مدل در یک فایل (بهبود در مستند سازی پروژه)
 • یکپارچه نمودن داده‌های کلیه نرم افزارها (طراحی، برنامه ریزی و کنترل، برآورد و غیره) در یک فایل (یک نرم‌افزار)
 • بصری سازی پروژه بصورت 3 بعدی برای همه دیسیپلین‌ها و بازاریابی بهتر پروژه بعلت وجود مدل سه بعدی پویا
 • تهیه فیلم و عکس (رندر) با کیفیت از مدل سه بعدی، نماها، مقاطع و برش‌ها به هر تعداد که لازم باشد.
 • متره دقیق پروژه به تفکیک و کامل، تهیه برآورد هزینه (بهبود در دقت برآورد هزینه پروژه)
 • تهیه سریع و دقیق نقشه‌های شاپ از مدل پروژه
 • تشخیص زودهنگام اشکالات طراحی و رفع تداخلات احتمالی ما بین دیسیپلین‌های مختلف پروژه (کاهش دوباره کاری‌ها)
 • کنترل وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و زمان بندی آن و همچنین گردش مالی
 • دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ساختمان در زمان بهره‌برداری
 • کاهش محسوس هزینه تهیه نقشه‌های ازبیلت با تهیه مدل ازبیلت
 • کاهش خطای اسناد با مدل سازی تمام المانها و دیتیل‌های آن (کاهش نواقص تکنیکی پروژه)
 • بهبود در روند طراحی با تسریع در اعمال تغییرات و خروجی گرفتن از مدل (کاهش محسوس تاثیرات تغییرات در پروژه)
 • بهبود در کیفیت کلی پروژه با ساخت جفت دیجیتالی پروژه
 • کاهش هزینه‌های ساخت
 • کاهش زمان اجرای پروژه
 • کاهش ادعاها و تعارضات و کلیم پیمانکاران
 • شبیه سازی انرژی ساختمان با استفاده از مدل آماده تهیه شده
 • کاهش ریسک‌های ساخت و بهره برداری

bim modeling management project 2

خدمات و محصولات قابل ارائه
(فا‌زهای برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و فروش، بهره برداری)

 • مدل سه بعدی پویا ( مستند سازی پروژه، بصری سازی پروژه برای همه دیسیپلین‌ها، بازاریابی بهتر)
 • تهیه فیلم و عکس (رندر) با کیفیت از مدل سه بعدی (به هر تعداد که لازم باشد)
 • متره دقیق پروژه به‌ تفکیک و کامل، تهیه برآورد هزینه (بهبود در دقت برآورد هزینه پروژه)
 • تهیه نقشه‌های شاپ از مدل پروژه (نقشه های کارگاهی)
 • کنترل پروژه (هزینه و زمان بندی آن و همچنین گردش مالی)
 • تهیه مدل ازبیلت (پس از ساخت پروژه)
 • شبیه سازی انرژی ساختمان (با استفاده از مدل آماده تهیه شده)
 • تهیه فایل اطلاعات مورد نیاز فاز بهره برداری (دسترسی سریع به اطلاعات در زمان بهره‌برداری)
 • ارائه فایل‌های مورد نیاز واقعیت مجازی (واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی)

فازهای برنامه‌ریزی، طراحی

 • تولید – مدل‌سازی سه بعدی در بستر نرم‌افزارهای بیم برای چهار دیسیپلین معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برق (نیازها: فایل‌های اتوکد با دیتیل کامل مصالح و غیره)
 • خروجی - شناسایی و رفع تداخلات مابین دیسیپلین‌های مختلف و یا تعیین فواصل استاندارد مابین آنها (مثل لوله آب سرد و گرم، ...)
 • خروجی - تهیه VR (واقعیت مجازی) برای پروژه جهت بررسی عینی فضاها و غیره
 • تولید و خروجی - شبیه سازی انرژی جهت تعیین مصارف در ماه‌های مختلف سال و پیشنهاد اصلاحات المانها همچون پنجره‌ها یا مصالح و غیره
 • تولید و خروجی - مدل سازی چهاربعدی پروژه (افزودن زمان با ساختار شکست کار تعریف شده به المانهای پروژه)
 • تولید و خروجی - مدل سازی پنج بعدی پروژه (افزودن هزینه مصالح، ماشین آلات، نیروی انسانی و هزینه کل به تک تک المانهای پروژه)
 • خروجی - تهیه فیلم و عکس به تعداد نیاز از مدل‌های ساخته شده برای پرزنت و فروش یا تبلیغ پروژه

فاز ساخت

 • تولید و خروجی - تهیه نقشه‌های شاپ (گارگاهی) همچون لیستوفر و دیگر نقشه‌های اجرایی ساخت
 • خروجی - کنترل پروژه و تعیین انحراف احتمالی و مشخص کردن پییشرفت پروژه از نظر زمانی و مالی

فاز بهره برداری

 • تولید - تهیه مدل ازبیلت (چون ساخت) در انتهای ساخت جهت استفاده در دوره بهره برداری
 • تولید و خروجی - تجمیع تمام اطلاعات و نقشه‌ها و مدارک در یک فایل برای هر پروژه
بالا