رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 به مناسبت الکامپ 2016، نر م افزار دانش بنیان ERP شرکت بهینه ایران تا پایان پاییز 95 با 30% تخفیف عرضه خواهد شد.

نرم افزار Behineh ERP با زیر ساخت دانش بنیان و الگو برداری از راهکارهای موفق و آزموده شده مورد استفاده در نرم افزارهای بزرگ جهانی از جمله SAP و Oracle، با مدیریت منابع اصلی سازمان قادر است کلیه فرایندهای اصلی حوزه مالی، اداری، زنجیره تامین، تولید، تعمیرات و نگهداری، فروش و CRM و پخش و توزیع کسب و کارهای گوناگون را متناسب با قواعد، قوانین و تجارب بومی مدیریت و سازماندهی نماید.

این شرایط ویژه در قالب جشنواره پاییز، از روز اول آبان تا پایان ساعت اداری روز سی ام آذرماه 95 ادامه خواهد داشت و کلیه قراردادهایی که تا تاریخ ذکر شده منعقد گردد مشمول 30% تخفیف ویژه خواهند بود.

بالا