رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 

پنجم اردیبهشت ماه، سازمان مدیریت صنعتی، برگزار کننده رویدادی است که موضوع آن، یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی سازمانهای بازرگانی و صنعتی کشور در سال رونق اقتصادی است.

مدیریت بهینه منابع سازمان، از مهمترین دغدغههای پیش روی مدیران و صاحبان کسب و کار است که در فضای رقابتی سال جاری، میتواند یکی ازمزیتهای رقابتپذیری سازمانها باشد.

در این سمینار، یکERP بومی و دانشبنیان، محور توضیحات و ارایه قرار می گیرد که توسط شرکت "بهینه ایران" طراحی و تولید شده است.

شرکت دانش بنیان "بهینه ایران"طراح وارایه دهنده نخستینERP دانش بنیان بومی برپایه ابزارOracle و الگوبرداری ازBest Practice شرکتهای معتبر این حوزه در جهان میباشد.

بالا