رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

موسسه جهانی مشاوره مدیریت Gurus گزارش خود را درباره تاثیر نرخ جابجایی کارمندان بر بقای سازمان اعلام کرد .

شاخص جابه‌جایی کارکنان (TURNOVER) -به معنای نرخ ورود افراد جدید و خروج کارکنان سازمان- شاخص مهم وقابل‌ توجهی است که براساس آن می‌توان میزان سلامت، طراوت و چالاکی سازمان را ارزیابی کرد.


 

نتیجه پژوهشی که به تازگی توسط موسسه جهانی مشاوره مدیریت gurus درباره این شاخص انجام شده است نشان می‌دهد که نرخ پایین جابه‌جایی کارکنان در یک سازمان میتواند ناشی از موارد مثبت زیر باشد:‌

  • جذب و استخدام افرادی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های متناسب که با فرهنگ سازمان.
  • جبران خدمت، پاداش، مزایا و برنامه کاری منعطف برای کارکنان.
  • رهبری موثر در سازمان و ایجاد روابط مناسب و موثر جهت تضمین تعهد و وفاداری کارکنان.
  • ایجادمحیط کاری که موجب می شو کارکنان حداکثر ظرفیت‌های شخصی خود را در معرض نمایش قرار دهند.

 

این روزها اقتصاد در سطح خرد و کلان درشرایط رکود است و همه سازمان‌ها در چنین شرایطی رویکردهای انقباضیرا به‌ویژه در حوزه منابع انسانی اتخاذ می‌کنند. افزایش نرخ ورود و خروج کارکنان می‌تواند در صورت مدیریت مناسب، به عملکرد مناسب‌تر آنها و همچنین نگهداری بهترین استعدادهای سازمانی کمک کند.

 

وجود شاخص جابه‌جایی نیروی انسانی می‌تواند مزایای زیر را برای سازمان به ارمغان آورد:‌

  • بهبود استعدادها :سرعت پیشرفت فناوری‌ همراه با فرصت‌های جدید، چالش‌ها و نیازهای جدیدی برای نیروی کار به همراه می‌آورد. بعضی از سازمان‌ها فرهنگ بسیار کارآمدی را برای کارکنان ایجاد می‌کنند، آنها حق انتخاب دارند، در مقابل تغییرات آنهایا باید به‌طور مستمر عملکرد بهتری از خود نشان دهند یا سازمان را ترک کنند. بررسی در 500 شرکت برتر معرفی شده توسط مجله معتبر Fortune، بیش از 60درصد شرکت‌های موفق از جمله شرکت‌هایی چون  Microsoft، DELL و Deloitte ، کارکنان خود را به سه گروه اصلی تقسیم می‌کنند:

  • درصد بالا:‌ این افراد بازیگران اصلی یا درجه A سازمان به‌شمار می‌آیند، این افراد همان کسانی هستند که نسل بعدی سازمان را رهبری و هدایت خواهند کرد. این افراد معمولا با هر اقدام خود در سازمان، موجب بهبود و پیشرفت‌های بزرگ می‌شوند و گزینه‌های اصلی برای دریافت بالاترین پاداش‌ها و بهترین آموزش‌های سازمانی هستند.
  • 70درصد میانی:‌ این گروه را می‌توان بازیگران نقش دو یا درجه B سازمان نامید. این افراد بخش عمده‌ای از افراد سازمان را تشکیل می‌دهند. از این گروه از کارکنان انتظار نمی‌رود که به‌طور خودانگیخته کاری را انجام دهند، بلکه این افراد کسانی هستند که باید به آنها گفته شود که دقیقا چه فعالیتی از آنها مورد انتظار است تا آن را به خوبی انجام دهند.
  • 10درصد پایین: این گروه از کارکنان حداقل میزان کمک به سازمان را دارند. آنها تقریبا با هیچ رویکردی مثل آموزش، تشویق، تنبیه و... انتظارات سازمان را برآورده نمی‌سازند. شاید برای شما جالب باشد که این طبقه‌بندی برای سازمان‌های با تعداد کارکنان ده نفر و بیشتر قابل‌انجام است.

 

  • اجتناب از رضایت از وضعیت موجود: بسیاری از سازمان‌ها با کسب موفقیت‌های کوچک به مرز رضایت از وضعیت موجود خود می‌رسند و راه ایده‌پردازی و نوآوری را مسدود می‌کنند. اما با ورود و خروج کارکنان ایده‌ها و تفکرات جدید به سازمان تزریق می‌شود.   
  • ایجاد فضای رقابتی : وقتی رویکرد ورود و خروج کارکنان در یک سازمان به صورت نظام مند و به‌خصوص براساس ارزیابی عملکرد افراد صورت پذیرد، شرایطی ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به پویایی و حرکت بیشتر در سازمان شود. باوجودنکاتیکهبهآن هااشارهشد،بدونتجزیهوتحلیلدقیقمختصهر سازمان نمی‌توان در مورد میزان مناسب شاخص نیروی انسانی (TURNOVER) اظهارنظر کرد چراکه این شاخص ارتباط مستقیمی به نوع کسب‌وکار دارد بنابراین هیچ قانون کلی برای تعیین عددی آن وجود ندارد و تعیین آن براساس مطالعه و بررسی شرایط سازمان میسر است.

منبع : دنیای اقتصاد

Published in مقالات
بالا